Terug naar werk

01. De uitdaging

Waarden geven nieuwe inzichten

De nieuwe vastgelegde waarden van WEMO maakte duidelijk dat de stijl die het bedrijf voerde niet meer bij het merk paste. Men wil uitstralen een autoriteit op het gebied van plaatbewerking te zijn met een toegankelijk en menselijk karakter. Vanuit die merkpositionering en kernwaarden kreeg Lemone de taak om deze te vertalen naar een passende stijl waarin de waarden zijn te herkennen, maar met behoud van het logo en de kleur oranje.

02. De oplossing

Richtlijnen zorgen voor een geheel

In de brand guide zijn vaster componenten terug te vinden die als bouwstenen gelden om het merk van WEMO mee aan te kleden en een eenduidige uitstraling te geven. Op die manier kan het een band opbouwen met haar publiek. Denk hierbij aan het logo-gebruik, een kleurenoverzicht, het beeldmateriaal en andere grafische elementen.

Het oog wil ook wat

Om de brand guide kracht bij te zetten hebben we een serie mockups gemaakt. Hiermee geven we stakeholders visuele houvast nog voordat er huisstijl uitingen worden ontworpen. Dit helpt om de componenten uit de brand guide in context te zetten en draagvlak te creëren bij WEMO.

03. De resultaten

Een goede basis voor de toekomst

We hebben een passende huisstijl gedocumenteerd in de brand guide, waarmee de online en print communicatie kan worden bewaakt. Deze gids dient als leidraad voor alle uitingen die WEMO in de toekomst nodig heeft en moet ervoor zorgen dat de ketting van hun merkbeleving niet kan worden gebroken.

Lemone heeft een zeer rijk en creatief fundament gelegd voor alles wat onze communicatie uitingen aan gaat raken. Een super waardevol bezit om op verder te bouwen.

Marketing & Communication Coordinator WEMO
Cynthia Jansen