Onze algemene voorwaarden zijn ondergebracht bij NL Digital en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel in juni 2020. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn tevens middels onderstaande knop te downloaden.

DOWNLOAD
PDF document van 334kb