Terms

Algemene voorwaarden

In samenwerking met NL Digital

Deze Algemene Voorwaarden zijn ondergebracht bij NL Digital en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel in juni 2020. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn tevens middels onderstaande knop te downloaden.

Download algemene voorwaarden
PDF document van 334kb