Terug naar blog
Neem contact op met Steven Steven

Een gids voor effectieve feedback

Effectieve communicatie vormt de basis voor een succesvolle samenwerking binnen een team of organisatie. Feedback is een essentieel onderdeel van deze communicatie en speelt een cruciale rol bij het bevorderen van groei, het verbeteren van prestaties en het opbouwen van sterke professionele relaties.

Of je nu feedback geeft aan een collega over een project, een presentatie of gedrag op de werkvloer, het is belangrijk om constructieve en waardevolle input te bieden. In dit artikel vertellen we hoe we bij Lemone onze mensen stimuleren om in alle vrijheid en verantwoordelijkheid elkaar te voorzien van eerlijke en proactieve feedback.

Effectieve feedback is een continu proces.

Hoe je effectief feedback geeft

Feedback is een krachtig instrument om individuele groei en teamontwikkeling te bevorderen. Door specifiek, constructief, eerlijk en ondersteunend te zijn in je feedback, kun je een positieve impact hebben op de prestaties en relaties binnen je team. Met de juiste benadering van feedback geven, kun je bruggen bouwen tussen collega’s en een cultuur van open communicatie en voortdurende verbetering bevorderen.

In de cultuur van Lemone proberen met met deze handvaten feedback te geven:

Wees specifiek en concreet

Om effectieve feedback te geven, is het belangrijk om specifiek te zijn over wat je waardeert of wilt verbeteren. Vermijd vage uitspraken zoals ‘goed werk’ of ‘het kan beter.’ Geef in plaats daarvan gedetailleerde voorbeelden van specifieke acties, prestaties of gedragingen die je hebt waargenomen en de impact die ze hebben gehad. Dit geeft de ontvanger duidelijke richtlijnen om op voort te bouwen.

Houd het constructief en positief

Feedback moet worden gegeven met de intentie om te helpen en te ondersteunen, niet om te bekritiseren of te ontmoedigen. Zorg ervoor dat je feedback op een positieve manier verpakt, waarbij je de sterke punten en successen van de collega erkent voordat je wijst op verbeterpunten. Benadruk de groeimogelijkheden en bied suggesties voor hoe ze hun vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Wees eerlijk en oprecht

Oprechtheid en eerlijkheid zijn cruciale elementen van effectieve feedback. Wees authentiek in je communicatie en vermijd het verbergen van kritiek achter vage complimenten. Wees eerlijk over eventuele zorgen of problemen, maar doe dit op een respectvolle manier. Benadruk dat je het beste voorhebt met de collega en dat je feedback geeft omdat je gelooft in hun potentieel.

Geef ruimte voor dialoog

Feedback moet een tweerichtingsgesprek zijn, waarbij beide partijen de kans krijgen om hun perspectieven te delen. Moedig de collega aan om vragen te stellen, verduidelijking te vragen en hun eigen ideeën en inzichten te delen. Door open te staan voor een dialoog, creëer je een omgeving van vertrouwen en samenwerking.

Focus op gedrag, niet op persoonlijkheid

Richt je feedback op specifiek gedrag, prestaties of acties, niet op de persoonlijkheid van de collega. Het doel is om te helpen bij professionele groei, niet om iemands karakter te beoordelen. Wees duidelijk dat je feedback gericht is op het verbeteren van specifieke aspecten van het werk en dat je waarde hecht aan de collega als individu.

Volg op en ondersteun

Effectieve feedback is een continu proces. Zorg ervoor dat je na het geven van feedback opvolging geeft. Bied ondersteuning aan de collega om hun vaardigheden verder te ontwikkelen en verbeteringen te implementeren. Stel regelmatig 1-op-1 gesprekken voor om de voortgang te bespreken en eventuele verdere feedback te geven.

 

1-op-1 feedback aan je bureau werkt vaak ook erg goed.

 

Hoe je constructief feedback ontvangt

Het vermogen om feedback te geven en te ontvangen is een waardevolle vaardigheid in elke professionele omgeving. Door open te staan voor feedback, constructief te reageren en actie te ondernemen, kun je jezelf verder ontwikkelen en bijdragen aan een cultuur van continue groei en verbetering.

Om effectief feedback te kunnen geven, is het ook belangrijk om te weten hoe je feedback moet ontvangen en ermee moet omgaan. Op onze werkvloer vinden we het erg belangrijk dat onze mensen weten hoe je omgaat met het ontvangen van feedback.

Dit is hoe we teamleden bij Lemone stimuleren om constructief omgaan met feedback:

Wees open en luister actief

Sta open voor de feedback die je ontvangt en luister actief naar wat de ander te zeggen heeft. Laat de ander zijn of haar standpunt uitleggen en probeer eventuele defensieve reacties te vermijden. Het doel is om te begrijpen hoe je kunt groeien en je vaardigheden kunt verbeteren.

Vat het niet persoonlijk op

Onthoud dat feedback gericht is op je werk, niet op jou als persoon. Probeer de kritiek niet persoonlijk op te vatten, maar zie het als een kans om te groeien en te leren. Het kan nuttig zijn om een professionele mindset te behouden en je te richten op de ontwikkeling van je vaardigheden.

Stel verduidelijkende vragen

Als iets in de feedback niet helemaal duidelijk is, aarzel dan niet om verduidelijkende vragen te stellen. Vraag om concrete voorbeelden of specifieke suggesties voor verbetering. Dit zal je helpen de feedback beter te begrijpen en het gemakkelijker maken om actie te ondernemen.

Bedank voor de feedback

Het tonen van waardering voor de feedback die je ontvangt, zelfs als het moeilijk is om te horen, is belangrijk. Bedank de persoon die de feedback heeft gegeven en laat zien dat je het waardeert dat ze de tijd en moeite hebben genomen om je te helpen groeien.

Plan acties voor verbetering

Gebruik de ontvangen feedback als een springplank voor groei. Identificeer specifieke acties die je kunt ondernemen om je vaardigheden te verbeteren en implementeer deze in je werk. Het stellen van doelen en het maken van een plan kan je helpen de feedback om te zetten in concrete verbeteringen.

Volg op en vraag om follow-up

Nadat je actie hebt ondernomen op basis van de ontvangen feedback, is het nuttig om opvolging te zoeken. Vraag de persoon die de feedback heeft gegeven om een follow-upgesprek of om verdere input om te bepalen of je vooruitgang hebt geboekt en wat je nog meer kunt doen om te groeien.

Feedback momenten bij Lemone

Feedback landt meestal niet goed wanneer je het koud over de schutting gooit bij je collega. Daarom kiezen we er bij Lemone voor om dit zoveel mogelijk op vaste momenten te doen:

  • Project retrospective
  • Maandelijks 1-op-1 gesprek

Project retrospective

Een project retrospective is een waardevol instrument om lessen te trekken uit (deels) afgeronde projecten en de teamprestaties te verbeteren. Tijdens een retrospective stellen we bij Lemone drie belangrijke vragen:

1. Wat ging er goed?
Allereerst wordt er gekeken naar wat er goed is gegaan, waarbij successen en positieve resultaten worden geïdentificeerd en gewaardeerd.

2. Wat kon er beter?
Vervolgens wordt er gekeken naar wat er beter had kunnen gaan, waarbij uitdagingen, gemiste kansen of verbeterpunten worden geïdentificeerd.

3. Hoe gaan we dat verbeteren?
Ten slotte wordt er besproken hoe deze verbeteringen kunnen worden geïmplementeerd, welke concrete maatregelen er genomen moeten worden en welke aanpassingen er nodig zijn om toekomstige projecten succesvoller te maken.
Door deze reflectieve benadering kunnen teams hun sterke punten versterken en obstakels overwinnen en zo continu verbeteren. Zie het als een zeer effectieve manier van feedback geven en ontvangen in groepsverband.

 

Project retrospective: een mooi moment voor het geven en ontvangen van feedback.

 

Maandelijks 1-op-1 gesprek

Bij Lemone spreken teamleden maandelijks met hun teamleider die verantwoordelijk binnen hun expertisegebied. Eens per maand lijkt misschien wat vaak, maar dat is het niet. Het doel is om in contact te blijven en een band op te bouwen. Deze band vormt de basis voor het geven van goede feedback en maakt het makkelijker om feedback te ontvangen.

Het werkt het beste als je een vaste agenda hebt voor het 1-op-1 gesprek. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

Persoonlijk
Hoe gaat het vandaag? Wat is er gaande in je leven op het moment? Wat houdt je bezig?

Werk
Waar werk je momenteel aan? Wat vind je leuk en minder leuk om te doen? Loop je tegen problemen aan tijdens je werk?

Feedback
Deel de feedback die je hebt verzameld voor het teamlid. Heb je feedback voor mij?

Doelen
Hoe gaat het met je persoonlijke doelen? Heb je daar nog hulp bij nodig?

Review
Punten van vorig gesprekje doornemen en nieuwe actie punten opschrijven.
Bij Lemone hebben we zelfs een app ontwikkelt waarin we verslagen van deze gesprekjes kunnen bijhouden en doelen per kwartaal voor onze teamleden vaststellen. Op die manier weet een teamlid wat er is afgesproken en aan welke doelen hij/zij kan werken om zichzelf te verbeteren.

 

In onze eigen medewerkers app houden we grip op de feedback gesprekken met teamleden.

 

Feedback als basis voor een goede werkcultuur

Effectieve feedback speelt een essentiële rol bij het bevorderen van een goede werkcultuur op kantoor. Het moedigt open communicatie aan, bevordert transparantie en vertrouwen. Het stimuleert zowel de individuele groei van teamleden alsmede de ontwikkeling van het gehele team.

Door constructieve feedback te geven en te ontvangen, worden medewerkers aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun prestaties, elkaar te ondersteunen en gezamenlijk succes na te streven. Een goede feedbackcultuur bevordert teamprestaties, motiveert medewerkers en creëert een positieve sfeer waarin iedereen fijn kan werken.

 

 

Wil je een demo van onze medewerkers app?

Stuur ons een bericht
Terug naar overzicht